ஹரியானா மக்கள்

திருமண பத்திரிக்கையில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு; அசத்தும் ஹரியானா மக்கள்

திருமண அழைப்பிதழ்களில், ‘விவசாயிகள் இல்லாவிட்டால் உணவு இல்லை’ உள்ளிட்ட பல வாசகங்களை அச்சிட்டும், விவசாயிகளின் புகைப்படங்களை பிரிண்ட் செய்தும், வேளாண்…