ஹாங்காங்வாசிகள்

சீன நடவடிக்கை குறித்து பயம்..! பிரிட்டனுக்கு சாரைசாரையாக படையெடுக்கும் ஹாங்காங்வாசிகள்..!

ஹாங்காங்கில் உள்ள பலர் தற்போது, சீன நடவடிக்கை குறித்த பயத்தால், சாரைசாரையாக பிரிட்டனுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஹாங்காங்கில் தங்கியுள்ள பிரிட்டிஷ் பூர்வீகத்தைக்…