ஹிந்தியில் டப்பிங்

ஹிந்தியில் டப்பிங் செய்யப்படும் மாஸ்டர்: தமிழை விட ஹிந்திக்கு டைட்டில் சூப்பர்!

விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படம் ஹிந்தியில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு விஜய் தி மாஸ்டர் (Vijay The Master) என்ற டைட்டிலில்…