ஹோண்டா ஆக்டிவா 6 ஜி

2020 ஆம் ஆண்டில் வெளியான சிறந்த ஸ்கூட்டர்களின் பட்டியல் உங்கே உங்களுக்காக!

2020 ஆம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல் பாதி இந்திய வாகனத் தொழிலுக்கு பெரும்…