ஹோண்டா ஹார்னெட் 2.0

ஹோண்டா ஹார்னெட் 2.0 பைக் விலை உயர்ந்தது | புதிய விலை விவரம் அறிக

ஹோண்டா 2 வீலர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் ஹார்னெட் 2.0 இன் புதுப்பிக்கப்பட்ட விலைகளை அறிவித்துள்ளது. விலைகள் 1 ஜூலை, 2021…