1 இந்து அகதிகள் உயிரிழப்பு

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 11 இந்து அகதிகள் உயிரிழப்பு..! ராஜஸ்தானை உலுக்கிய மர்ம மரணங்கள்..!

ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரில் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தின் 11 இந்து அகதிகள் தங்கள் வீட்டில் இறந்து கிடந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இறப்புக்கான காரணம் இதுவரை…