1.5 வருடம்

ரத்து செய்வது மட்டுமே தீர்வு..! சட்டங்களை 1.5 வருடம் நிறுத்தி வைக்கும் மத்திய அரசின் ஆலோசனையை ஏற்க வேளாண் அமைப்புகள் மறுப்பு..!

வேளாண் சட்டங்களுக்கு விவசாயிகள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு  சட்டத்தை ஒன்றரை வருடம் நிறுத்தி வைப்பதற்கான திட்டத்தை…