10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதப்போகும் 11 வயது சிறுவன்

10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதப்போகும் 11 வயது சிறுவன்.. இது எப்படி சாத்தியம்?

சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் 11 வயது சிறுவன் 10ம் வகுப்புத் தேர்வு எழுத அம்மாநில அரசு அனுமதியளித்துள்ளது. சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த…