12 பேர் குழு

கடும் தாக்கம் ஏற்படுத்திய சுற்றுக்சூழல் வரைவு அறிக்கை..! ஆராய குழு அமைத்த தமிழக அரசு

சென்னை: மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க வரைவு குறித்து ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசானது குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆலைகள்,…