12 வயது இந்திய சிறுவன்

12 வயது இந்திய சிறுவன் கின்னஸ் சாதனை..! விமான இறக்கைகளை சரியாக கண்டறிந்து அசத்தல்..!

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள 12 வயது இந்திய சிறுவன் ஒரு நிமிடத்தில் அதிக விமான இறக்கைகளை அடையாளம் கண்டு…