14 வயது சிறுவன் சாதனை

ஜக்ளிங் வித்தையுடன் வேவ் போர்டு : இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்சில் இடம் பிடித்த 14 வயது சிறுவன்!!

கோவை : ஜக்ளிங் கலையை செய்யும் போது பந்துகளை வீசி வித்தை காட்டி இந்தியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்தில்…