15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை

மேலும் ஒரு வழக்கில் பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சயீத்துக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை

பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சயீத்துக்கு மேலும் ஒரு பயங்கரவாத நிதி வழக்கில் பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம் 15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை வழங்கியுள்ளது. மும்பையில்…