150 தொழிலாளர்கள் பலி

150 தொழிலாளர்கள் பலி..? உத்தரகண்டில் பனிப்பாறை உடைந்து ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு..!

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் சாமோலியில் இன்று ஜோஷிமத் பகுதியில் உள்ள தவுலி கங்கா பள்ளத்தாக்கில் பனிப்பாறை உடைந்ததில், ரிஷி கங்கா நீர்…