17 மணி நேரம் உயிருக்கு போராட்டம்

செல்போன் பேசியபடியே கிணற்றுக்குள் விழுந்த நபர் : 17 மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய கொடுமை!!

ஆந்திரா : செல்போன் பேசியபடி நடந்து சென்று 60 அடி ஆழ கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தவர், 17 மணி நேரமாக…