2வது முறை நிகழ்கிறது

இந்த ஆண்டின் 2வது ‘நிழலில்லா நாள்’: உங்க நிழலை இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க முடியாது..!!

சென்னை: இந்த ஆண்டில் 2வது முறையாக தமிழகத்தில் இன்று ‘நிழலில்லா நாள்’ நிகழ உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை சூரியன்…