2 பேர் தேர்வு

களைகட்டிய அவனியாபுரம் ஜல்லிகட்டு நிறைவு: சிறந்த மாடுபிடி வீரர்களாக 2 பேர் தேர்வு…!!

மதுரை: அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த 520 காளைகளில் தலா 26 காளைகளை அடக்கிய 2 பேர் சிறந்த மாடுபிடி வீரர்களாக…