200 மீட்டர் ஊடுருவல்

பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் 200 மீட்டர் ஊடுருவிய இந்திய ராணுவம்..! பரபர பின்னணி..!

ஜம்மு காஷ்மீரின் சம்பாவில் ஒரு சுரங்கப்பாதையை கண்டுபிடிக்க இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் சுமார் 200 மீட்டர் தூரம் பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டில்…