2021 Aprilia RSV4

புதிய 2021 Aprilia RSV4 மற்றும் Tuono V4 பைக்குகள் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியிருக்கு! விலைய கேட்டால் தலையே சுத்திடும்!

Piaggio நிறுவனம் இறுதியாக இந்தியாவில் 2021 Aprilia RSV4 மற்றும் Tuono 1100 பைக்குகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.  2021…