2021 KTM 890 டியூக்

2021 KTM 890 டியூக் உலகளவில் வெளியீடு: இந்தியாவுக்கு வருமா?

2021 கேடிஎம் 890 டியூக் உலகளவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புதிய 890 டியூக் பழைய டியூக் 790 கே.டி.எம்-க்கு மாற்றாக இருக்கும்,…