2030

விண்வெளியில் தனி ராஜ்ஜியம்..! 2030’க்குள் தனி மையத்தை கட்டி முடிக்க ரஷ்யா திட்டம்..!

சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் (ஐ.எஸ்.எஸ்) 1998 முதல் ரஷ்ய, அமெரிக்கா மற்றும் 16 நாடுகளைச் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கான ஒரு…