22 youtube channel

இனி Fake Newsகளை பரப்பினால் close…22 யூடியூப் சேனல்கள் முடக்கம்: மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் அதிரடி..!!

இந்தியாவின் தேசியப் பாதுகாப்பு, வெளியுறவு மற்றும் பொது ஒழுங்கு தொடர்பாக தவறான தகவல்களை பரப்பிய 22 யூ-டியூப் சேனல்களை முடக்கி…