33 குட்டிகளை ஈன்றது

கோவை வ.உ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் 33 குட்டிகளை ஈன்ற கண்ணாடி விரியன் பாம்பு.!!

கோவை : கோவை மாநகராட்சி வ.ஊ.சி பூங்காவில் கண்னாடி விரியன் ஒன்று பாம்பு 33 குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது. கோவை மாநகராட்சி…