340 தொழிலாளர்கள் இறப்பு

மனிதக் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட 340 தொழிலாளர்கள் இறப்பு..! மத்திய அமைச்சர் தகவல்..!

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் போது இந்தியாவில் மொத்தம் 340 பேர் இருந்துள்ளதாக…