378 கேரட் அளவிலான வெள்ளை வைரம்

378 கேரட் அளவிலான வெள்ளை வைரம் தோண்டி எடுப்பு – விலையை கேட்டால் அசந்து விடுவீர்கள்…

378 கேரட் அளவிலான வெள்ளை வைரத்தை தோண்டி எடுத்துள்ளதாக அறிவித்துள்ள கனடாவின் லுகாரா நிறுவனம், இந்த வைரத்தின் விலையை அறிவித்துள்ளது. இந்த…