4 வயது சிறுமி கண்டுபிடிப்பு

22 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் காலடித்தடம்! 4 வயது சிறுமி கண்டுபிடிப்பு

பிரிட்டன் கடற்கரையில் 215 மில்லியன் ஆண்டுகள் (22 கோடி ஆண்டுகள்) பழமையான டைனோசரின் காலடித்தடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை கண்டுபிடித்தது 4…