40 வருடமாக போராடும் தந்தை

40 வருடமாக வெளிச்சத்திற்காக போராடும் ஏழைக் குடும்பம்!! ஒளி இல்லாமல் பட்டதாரியான மகள்கள்!!

கன்னியாகுமரி : 40 ஆண்டுகளாக மின்னொளிக்காக ஏங்கும் ஏழை குடும்பம் மின் விளக்கை அமைத்து தர அரசுக்கு தொடர் கோரிக்கையை…