43 ஆயிரம் முகாம்கள் அமைப்பு

போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்: தமிழகத்தில் 43 ஆயிரம் முகாம்கள் அமைப்பு..!!

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 43 ஆயிரத்து 51 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறுகிறது. இந்தியா முழுவதும் இன்று…