5ஜி நெட்வொர்க் கட்டமைப்பு

பின்வாங்கலுக்கு பதிலாக 5ஜி நெட்வொர்க் கட்டமைப்பு..! எல்லையில் சீனா அடாவடி..!

லடாக் எல்லையில் பின்வாங்குவதிலிருந்து எந்த அறிகுறிகளையும் சீனா காட்டவில்லை மற்றும் 5 ஜி உள்கட்டமைப்பை எல்லையில் உருவாக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இராணுவ மற்றும்…