5 நாடுகள் சுற்றுலா

இனி இந்தியா To சிங்கப்பூருக்கு பஸ்லயே போகலாம்: 20 நாட்களில் 5 நாடுகளை சுற்றிப்பார்க்க ரெடியா?….

இந்தியாவில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு பேருந்து சேவையை ஒரு டிராவல்ஸ் அறிவித்து அனைவரது கவனைத்தையும் ஈர்த்து, பயணத்தை காதலிப்பவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி…