5 நாட்களுக்கு விடுமுறை

சுட்டெரிக்கும் வெயில்…மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி : இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!!

கடும் வெயில் காரணமாக ஐந்து நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடுமையான வெப்பம் காரணமாக ஒடிசா அரசு அனைத்து பள்ளி…