5 பெண்கள் உட்பட 6 தமிழர்கள்

5 பெண்கள் உட்பட 6 தமிழர்கள் தேர்வு..! சிறந்த புலனாய்வுக்கான மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் பதக்கம்..!

2020’ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க சிறந்த புலனாய்வுக்கான மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் பதக்கம் நாடு முழுவதும் உள்ள 121 காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் புதன்கிழமை…