56 ஆயிரம் புதிய வீடுகள்

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டம்: 56 ஆயிரம் புதிய வீடுகள் கட்ட அனுமதி…!!

புதுடெல்லி: பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் 56 ஆயிரத்து 368 புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது….