57 இஸ்லாமிய நாடுகள்

இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒன்றினையும் 57 இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு..! இன்று அவசரக் கூட்டம் தொடக்கம்..!

இஸ்ரேலுக்கும் காசா பகுதியின் போர்க்குணமிக்க ஹமாஸ் ஆட்சியாளர்களுக்கும் இடையிலான கடும் சண்டை தொடர்பாக 57 நாடுகளின் இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு…