6வது முறையாக முதலிடத்தை தக்க வைத்த திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம்

6வது முறையாக முதலிடத்தை தக்க வைத்த திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம்

திருச்சி: திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் 6வது முறையாக முதலிடத்தை தக்க வைத்து வைத்துள்ளது. இந்திய அரசின் தேசிய நிறுவனத்…