6 மாதங்களுக்கு பின் சிறைவாசிகள் உறவினர்களை சந்திக்க அனுமதி

6 மாதங்களுக்கு பின் சிறைவாசிகள் உறவினர்களை சந்திக்க அனுமதி: ஏராளமான சிறைவாசிகள் உறவினர்கள் சிறைக்கு வருகை

மதுரை: மதுரை மத்திய சிறையில் 6 மாதங்களுக்கு பின் சிறைவாசிகள் உறவினர்களை சந்திக்க அனுமதிப்பட்டதையடுத்து ஏராளமான சிறைவாசிகள் உறவினர்கள் சிறைக்கு…