60 அடி உயர ரோபோ

60 அடி உயர ரோபோவைப் பார்த்தால் எப்படி இருக்கும்! இந்த வீடியோவைப் பார்த்தால் அசந்து போவீர்கள்!

ஜப்பான்: ஜப்பானின் யோகோகாமாவில் உள்ள குண்டம் தொழிற்சாலை, அவர்களின் குண்டம் ரோபோ ரெப்லிகாவை RX-78 என பெயரிட்டுள்ளது. 60 அடி…