63 வயதில் திருமணம்

கல்யாண்பாய்க்கு 63 வயதில் முடிந்த கல்யாணம் : அடுத்த சில மணி நேரத்தில் கரைந்து போன மகிழ்ச்சி!

குடும்ப சூழல் காரணமாக 63 வயதில் திருமணம் முடித்த குஜராத்தை சேர்ந்தவர், அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே மனைவியை பறிகொடுத்தது…