69 % இடஒதுக்கீடு

69% இடஒதுக்கீட்டு எதிரான வழக்கு : 2 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு

சென்னை : தமிழகத்தில் 69 % இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் 2 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம்…