72 ஆண்டுகள் பழமையான விஸ்கி

72 ஆண்டுகள் பழமையான விஸ்கி ரூ. 40 லட்சத்துக்கு ஏலம்

ஹாங்காங் நாட்டில் நடைபெற்ற ஏலத்தில், 72 ஆண்டுகள் பழமையான கிளென் கிராண்ட் சிங்கிள் மால்ட் விஸ்கி, 54 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் அளவிற்கு…