75 ஆண்டுகள்

வேண்டாம் இன்னொரு நாகசாகி..! அணுகுண்டு வீசப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் நிறைவு..! அணு ஆயுதமில்லா உலகம் படைக்க கோரிக்கை..!

ஜப்பானிய நகரமான நாகசாகி இன்று அமெரிக்க அணு குண்டு தாக்குதலின் 75’வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் அணுகுண்டுத் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி…