81% அசுர வளர்ச்சி

81% அசுர வளர்ச்சி கண்ட இந்தியா..! கொரோனா காலத்திலும் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த அந்நிய நேரடி முதலீடு..!

இந்தியாவின் அந்நிய நேரடி முதலீடு 2020 நவம்பரில், கொரோனா காலத்திலும் இமாலய வளர்ச்சி கண்டுள்ள தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வர்த்தக அமைச்சகம்…