9 வயது சிறுவன்

யூடியூபில் அதிகம் சம்பாதித்தவர்கள் பட்டியலில் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடத்தைப் பிடித்த 9 வயது சிறுவன்; இந்தாண்டு வருமானம் என்ன தெரியுமா?

தொடர்ந்து 3வது ஆண்டாக அதிகம் சம்பாதிக்கும் யூடியூபர் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளான் 9 வயது சிறுவன். அந்த சிறுவன் இந்தாண்டு…