add me to Search tamil

உங்களைப் பற்றி கூகிளில் காட்ட வேண்டுமா? கூகிளின் புதிய வசதி பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்!

கூகிள் இந்தியாவில் புதிய People Cards எனும் அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. கூகிளில் பயனரைத் தேடும்போது பயனர்கள் தங்கள் வணிகம்,…