Casio G-Shock G-Squad GBD-H1000

கேசியோ G-ஷாக் G-ஸ்குவாட் GBD-H1000 வாட்ச் இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, விவரக்குறிப்புகள், அம்சங்கள்

கேசியோ G-ஷாக் G-ஸ்குவாட் GBD-H1000 ஸ்மார்ட்வாட்ச் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இந்த புதிய ஸ்மார்ட்வாட்சில் ஐந்து சென்சார் செயல்பாடுகள், உட்பொருத்தப்பட்ட ஜி.பி.எஸ்…