Citroen C5 Aircross SUV

சிட்ரோயன் இந்தியாவில் C5 ஏர்கிராஸ் எஸ்யூவிக்கான முன்பதிவுகள் ஆரம்பம்

சிட்ரோயன் தனது முதன்மை C5 ஏர்கிராஸ் எஸ்யூவிக்கு ரூ.50,000 தொகையுடன் முன்பதிவுகளைத் தொடங்கியுள்ளது. சிட்ரோயன் C5 ஏர்கிராஸை பிரெஞ்சு வாகன…

சிட்ரோயன் C5 ஏர்கிராஸ் SUV இந்தியாவில் வெளியானது!

ஃபிரெஞ்சு நிறுவனமான சிட்ரோயன் இந்திய சந்தைக்கான முதல் தயாரிப்பான C5 ஏர்கிராஸை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. புதிய சிட்ரோயன் C5 ஏர்கிராஸ்…