Fitbit Charge 5

ECG வசதி, EDA சென்சார் போன்ற பல அம்சங்களுடன் Fitbit Charge 5 ஸ்மார்ட்பேன்ட் அறிமுகம் | விலை & விவரங்கள்

ஃபிட்பிட் தனது சமீபத்திய உடல்நலம் மற்றும் உடற்பயிற்சி கண்காணிப்பு சாதனமான சார்ஜ் 5 ஐ இந்தியாவில் ரூ.14,999 விலையில் அறிமுகம்…