Heart health

“சிவப்பு நிற காய்கறிகள், பழங்களை சாப்பிடுவதால்….” | இதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க!

சிவப்பு பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் எல்லாம் நம் இதயம் மற்றும் இரத்தத்தின் நிறத்தில் இருப்பது மட்டுமல்ல. இதயத்தைப் பாதுகாக்கும் பண்புகளையும்…