Lava BeU

மலிவு விலையில் லாவா BeU ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகம் | குறைந்த விலையில் நிறைந்த அம்சங்கள்

லாவா தனது சமீபத்திய பட்ஜெட் விலையிலான ஸ்மார்ட்போனான லாவா BeU ஆண்ட்ராய்டு கோ பதிப்பிலான ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்வதாக இன்று…