Mi Fan Sale

சியோமி Mi Fan Sale: Mi நோட்புக் 14 ஹாரிசான், Mi 10T மற்றும் பலவற்றில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் & சிறந்த சலுகைகள்

சியோமி கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனது No.1 Mi Fan Sale நடத்துகிறது. ஐந்து நாள் விற்பனை டிசம்பர் 18…