Mi Laptop pro 15

Mi லேப்டாப் புரோ: 11 ஜென் இன்டெல் கோர் செயலியுடன் புதிய லேப்டாப்கள் | விலை & விவரங்கள்

சியோமி பல புதிய தயாரிப்புகளை வரிசையாக அறிமுகம் செய்துக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வரிசையில் இப்போது புதிதாக இன்னொரு லேப்டாப்களையும் சியோமி…